Memorandum

December, 2016

  • 20 December

    Tulisan Jawi & Masa Depannya: Cadangan untuk Mewajibkan Pengajaran & Tulisan Jawi di Sekolah-Sekolah Rendah, Menengah dan Universiti

    SURAT KEPADA Y.A.B PERDANA MENTERI MALAYSIA MEMORANDUM (4 Muka Surat)

  • 9 December

    Cadangan UiTM Dinamakan Universiti Teknologi MARA Dato’ Onn Jaafar (UiTM Dato’ Onn Jaafar)

    SURAT KEPADA Y.A.B PERDANA MENTERI MALAYSIA   MEMORANDUM (5 Muka Surat)