Sejarah Pegawai & Ahli Jawatankuasa
Persatuan Melayu Pulau Pinang (PEMENANG)
(1927 – sekarang)

Yang Di Pertua-Yang Di Pertua / Presiden-Presiden
Persatuan Melayu Pulau Pinang (PEMENANG)

YDPertua

1927 — 1928 Tuan Dr. A.O. Merican
1929 — 1930 Tuan Hon. Mohd Rouse bin Chik
1930 — 1933 Tuan Dr. Kamil Mohd Ariff
1933 — 1934 Tuan Shaik Ibrahim
1934 — 1936 Tuan Haji Shamsuddin Mohd Yunoos
1936 — 1938 Tuan S.M. Eusoff
1938 — 1939 Tuan C.M. Hashim
1939 — 1941 Tuan K.P. Abu Bakar
1942 — 1945 Pemerintahan Jepun
1946 Tuan Yusoff Izuddin
1947 Tuan Syed Said Aidid
1948 — 1951 Tuan S.M. Zainul Abidin
1952 — 1960 Tuan Kapt. Mohamed Noor bin Mohamed
1961 — 1962 Tuan Haji G.M. Yusoff
1963 — 1970 Tuan Kapt. Mohamed Noor bin Mohamed
1971 Tuan Syed Abbas Alhabshee
 1972 — 1985 Tuan Mohamed Nor bin Ahmad
 1985 — 1986 Tuan Haji Mohd Yussof bin Latif (pemangku Yang Di Pertua)
 1987 — sekarang Y. Bhg. Tan Sri Dato’ Seri Haji Mohd Yussof bin Latiff


Setiausaha-Setiausaha Kehormat
Persatuan Melayu Pulau Pinang (PEMENANG)

SU Persatuan-new

1927 — 1928 Dr. Kamil Mohd Ariff
1929 — 1948 Tiada maklumat
1949 — 1950 Tuan Haji Ahmad Mokhtar bin Mohd Yussof
1950 — 1956 Tuan Abdullah bin Yahaya
1956 — 1957 Tuan Daud bin Meah
1957 — 1959 Tuan Mohamad Hashim bin Ahmad
1960 — 1961 Tuan H.R. Pawanteh
1962 — 1963 Tuan Haji Abdul Rahim Khas bin Abdul Majid Khan
1964 — 1965 Tuan Haji Aman Shah Bukhari
1966 — 1980 Tuan Haji Azmi Merican bin Ibrahim Merican
1981 — 1982 Tuan Abu Bakar bin Hj Ismail
1983 — sekarang Y. Bhg Dato’ Shaik Mohamed bin Shaik Abdul Kadir

 

Leave a Reply