Tarikh : 8 – 9 Februari 2014
Tempat : Padang Pavilion / Stadium Universiti Sains Malaysia (USM), Minden, Pulau Pinang
Masa : 8:00 Pagi (mula)
Anjuran : Majlis Perundingan Muhibbah Negeri Pulau Pinang (MPMNPP)
Jabatan Pendidikan Pulau Pinang
Penaja Utama : Khazanah Nasional Berhad
Pelancaran Rasmi
: Y. Bhg. Tan Sri Dato’ Nor Mohamed Yakcop
Penyampaian Hadiah
: TYT Tun Dato’ Seri Utama (Dr) Haji Abdul Rahman bin Haji Abbas,
Yang Di-Pertua Negeri Pulau Pinang