Tarikh : 13 September 2015 / 29 Zulkaedah 1436 H
Masa : 10:30 Pagi
Tempat : Dewan Bangunan PEMENANG, No. 60, Jalan PEMENANG, Pulau Pinang

[divider]Agenda

 1. Doa
 2. Nyanyian Lagu PEMENANG
 3. Ucapan Presiden
 4. Membentangkan dan mengesahkan minit-minit Mesyuarat Agung Tahunan yang lalu
 5. Membentang Penyata Tahunan 2014
 6. Membentang dan mengesahkan Penyata Kira-Kira bagi Tahun 2014
 7. Membentang dan mengesahkan Penyata Kira-Kira Tabung Biasiswa PEMENANG bagi Tahun 2014
 8. Melantik seorang Pengerusi Tetap bagi Tahun 2015-2017
 9. Melantik Pegawai-Pegawai dan Ahli-ahli Jawatankuasa bagi Tahun 2015-2017
  1. Seorang Presiden
  2. Seorang Timbalan Presiden
  3. 3 orang Naib Presiden
  4. Seorang Setiausaha Kehormat
  5. Seorang Penolong Setiausaha Kehormat
  6. Seorang Bendahari Kehormat
  7. Seorang Penolong Bendahari Kehormat
  8. 12 Ahli Jawatankuasa
 10. Melantik 2 orang Pemeriksa Kira-Kira bagi tahun 2015-2017
 11. Melantik Juruaudit Bertauliah
 12. Membincangkan perkara-perkara yang diberitahu dengan bersurat kepada Setiausaha Kehormat sekurang-kurangnya 7 hari sebelum Mesyuarat Agung Tahunan dijalankan
 13. Tangguhan Mesyuarat

RAKAMAN UCAPAN
Y. BHG TAN SRI DATO’ SERI HAJI MOHD YUSSOF LATIFF
PRESIDEN, PEMENANG

KOLEKSI GAMBAR

IMG_0942 (Small)IMG_0938 (Small) IMG_0944 (Small) IMG_0947 (Small) IMG_0956 (Small) IMG_0967 (Small) IMG_0978 (Small) IMG_0990 (Small) IMG_0994 (Small) IMG_0995 (Small) IMG_0996 (Small) IMG_0998 (Small) IMG_1002 (Small) IMG_1007 (Small) IMG_1008 (Small) IMG_1009 (Small) IMG_1010 (Small) IMG_1011 (Small)IMG_1015 (Small) IMG_1013 (Small)IMG_1018 (Small) IMG_1023 (Small) IMG_1025 (Small) IMG_1026 (Small) IMG_1027 (Small) IMG_1028 (Small) IMG_1029 (Small) IMG_1031 (Small) IMG_1033 (Small) IMG_1036 (Small) IMG_1046 (Small) IMG_1050 (Small) IMG_1051 (Small) IMG_1057 (Small) IMG_1059 (Small) IMG_1066 (Small) IMG_1075 (Small) IMG_1080 (Small) IMG_1085 (Small) IMG_1090 (Small) IMG_1092 (Small) IMG_1097 (Small) IMG_1099 (Small) IMG_1103 (Small) IMG_1109 (Small) IMG_1111 (Small) IMG_1114 (Small) IMG_1121 (Small) IMG_1122 (Small) IMG_1124 (Small) IMG_1125 (Small) IMG_1128 (Small) IMG_1129 (Small) IMG_1133 (Small) IMG_1135 (Small) IMG_1136 (Small)