Tarikh : 21 Mei 2017 / 24 Syaaban 1438 H (Ahad)
Masa : 10:00 Pagi
Tempat : Dewan Bangunan PEMENANG, No. 60, Jalan PEMENANG, Pulau Pinang

[divider]Agenda

 1. Nyanyian Lagu PEMENANG
 2. Doa
 3. Ucapan YBhg Presiden PEMENANG
 4. Membentang dan mengesahkan minit-minit Mesyuarat Agung Tahunan yang lalu
 5. Membentang Penyata Tahunan 2016/2017
 6. Membentang dan mengesahkan Penyata Kira-kira Bagi Tahun 2016
 7. Membentang dan mengesahkan Penyata Kira-kira Tabung Biasiswa Kenangan PEMENANG Bagi Tahun 2016
 8. Melantik seorang Pengerusi Tetap
 9. Melantik Pegawai-Pegawai dan Ahli-ahli Jawatankuasa sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Fasal 14.1 bagi tempoh 2 tahun (2017 – 2019)
  a) Seorang Presiden
  b) Seorang Timbalan Presiden
  c) 3 orang Naib-Naib Presiden
  d) Seorang Setiausaha Kehormat
  e) Seorang Penolong Setiausaha Kehormat
  f) Seorang Bendahari Kehormat
  g) Seorang Penolong Bendahari Kehormat
  h) Melantik 12 orang Ahli Jawatankuasa
  i) Melantik 2 orang Pemeriksa Kira-Kira Bagi Tahun 2017-2019
  j) Melantik Juruaudit Bertauliah
 10. Melantik Dua (2) orang Pemegang Amanah PERSATUAN
 11. Menimbang dan meluluskan peruntukan sebanyak tidak melebihi RM 100,000.00 setahun untuk perbelanjaan penyelenggaraan bangunan-bangunan Persatuan Melayu Pulau Pinang
 12. Membincangkan perkara-perkara yang diberitahu dengan bersurat kepada Setiausaha Kehormat sekurang-kurangnya 7 hari sebelum Mesyuarat Agung Tahunan dijalankan
 13. Tangguhan Mesyuarat