Tarikh : 26 Mei 2024 / 26 Zulkaedah 1445 (Ahad)
Masa : 10:30 Pagi
Tempat : Dewan Besar, Wisma Yatim Perempuan Islam Pulau Pinang, Jalan Scotland, 10450 Pulau Pinang

[divider]Agenda

1. Nyanyian Lagu PEMENANG
2. Bacaan Doa
3. Ucapan Presiden
4. Membentang dan mengesahkan Minit-Minit  Mesyuarat Agung Tahunan Yang Lalu
5. Membentang Penyata Tahunan 2023
6. Membentang dan Mengesahkan Penyata Kira-Kira PEMENANG  bagi tahun 2023
7. Membentang dan Mengesahkan Penyata Kira-Kira Tabung Biasiswa Kenangan PEMENANG bagi tahun 2023
8. Membentang Penyata Kira-Kira Syarikat PIEMPIPI PEMENANG Berhad bagi tahun 2023
9. Membentang dan Mengesahkan Anggaran Belanjawan Tahunan
10. Melantik Seorang Pengerusi Tetap bagi tempoh 3 tahun (Perlantikan hendaklah dibuat tiap-tiap tiga (3) tahun sekali .) –  2024-2027 .
11. Melantik Pegawai-Pegawai dan Ahli Jawatankuasa Persatuan sebagaimana yang diperuntukan dibawah Fasal 14.1  bagi tempoh 3 tahun ( 2024-2027 )

11.1 Seorang Presiden
11.2 Seorang Timbalan Presiden
11.3 Tiga (3) orang Naib-Naib Presiden
11.4 Seorang Setiausaha Kehormat
11.5 Seorang Penolong Setiausaha Kehormat
11.6 Seorang Bendahari Kehormat
11.7 Seorang Penolong Bendahari Kehormat
11.8 Melantik 12 orang yang dipilih oleh Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan (3 tahun sekali dan 5 orang dilantik oleh Presiden dengan Persetujuan Ahli Jawatankuasa.
11.9 Melantik dua (2) orang Pemeriksa Kira-Kira Bagi Tahun 2024- 2027

12.  Menimbang dan Meluluskan Peruntukan sebanyak tidak melebihi RM200,000.00 setahun untuk perbelanjaan Penyelenggaraan Bangunan – Bangunan Persatuan Melayu Pulau Pinang
13.  Membincang perkara-perkara yang diberitahu dengan bersurat kepada Setiausaha Kehormat sekurang-kurangnya  7 hari sebelum Mesyuarat Agung Tahunan dijalankan
14. Tangguhan Mesyuarat