Y.Bhg. Dr Hajah Sharifah Bee Binti Haji Aboo Bakar, mantan Timbalan Pengarah Pendidikan Pulau Pinang menyerahkan buku “Transformasi Dijana Legasi Terbina: Koleksi Teks Ucapan 2012 – 2015” kepada Y.Bhg. Tan Sri Dato’ Seri Haji Mohd Yussof Latiff, Presiden PEMENANG.

Diterbitkan oleh:
Kementerian Pendidikan Malaysia
Jabatan Pendidikan Pulau Pinang

Tarikh: 31 Disember 2015

981187_583328421816216_1339745667679218111_o
1936675_583334755148916_282669782550009260_n