Peranan Persatuan Melayu Pulau Pinang


Tujuan

 1. Menyatupadukan orang-orang Melayu di Pulau Pinang.
 2. Mendapatkan persefahaman serta membantu sesama ahli khasnya dan seluruh orang-orang Melayu amnya dalam hal ehwal kehidupan masyarakat, agama, adat istiadat, bahasa, pelajaran, ekonomi, kebudayaan, keseniaan, dan sukan.
 3. Mengadakan bimbingan kepada orang-orang Melayu ke arah perubahan berfikir untuk kemajuan dalam segala lapangan mengikut peredaran masa.
 4. Mengekalkan tradisi BANGSA MELAYU yang mutlak dan mengikis tradisi pembaziran yang merugikan bangsa Melayu.
 5. Berbaik-baik dengan semua kaum di Pulau Pinang khasnya dan seluruh negara amnya.
 6. Menjadi wakil orang-orang Melayu di Pulau Pinang.
 7. Mengadakan perhubungan dengan persatuan-persatuan Melayu di negeri-negeri lain yang mempunyai dasar dan tujuan yang sama untuk kepentingan bangsa Melayu.
 8. Melabur secara mana yang sesuai dengan wang atau aset PEMENANG dalam apa-apa bentuk pelaburan sekalipun dan lain-lain harta benda yang dianggap wajar dari masa ke masa termasuk menubuhkan syarikat-syarikat yang perlu dan memegang, memajak, mengadai, menjual, atau melupus dalam apa jua pun mana-mana pelaburan dan harta benda persatuan.


Peranan dan Kegiatan

 1. Mengadakan penerangan dan kempen untuk membanyakkan ahli.
 2. Mengeluarkan siaran lidah rasmi PERSATUAN.
 3. Mengkaji dan mengambil tahu masalah -masalah dan hal-hal kesulitan orang-orang Melayu Pulau Pinang dalam sebarang perkara serta berikhtiar bagi mengatasinya.
 4. Melancarkan penerangan-penerangan dengan cara lisan atau tulisan kepada orang-orang Melayu di seluruh Pulau Pinang.
 5. Berikhtiar mengadakan TABUNG DERMA atau YAYASAN KEBAJIKAN.
 6. Mengadakan lawatan ke kampung-kampung dan ke persatuan-persatuan atau kelab-kelab bukan politik untuk bertukar-tukar fikiran berkenaan hal ehwal masyarakat Melayu.
 7. Mengadakan majlis-majlis syarahan, forum, seminar, konvensyen bagi mencapai tujuan PEMENANG.