Tag Archives: perpaduan

Pertandingan Bola Sepak Perpaduan 7 Sebelah 2015 – Bagi Merebut Perisai Perpaduan “Unity Challenge Sheild”

Tarikh : 7 – 8 Februari 2015 Tempat* : Padang Universiti Sains Malaysia (USM), Minden, Pulau Pinang Masa : 8:00 Pagi (mula) Anjuran : Majlis Perundingan Muhibbah Negeri Pulau Pinang (MPMNPP) dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Pulau Pinang Disokong Oleh : Khazanah Nasional Berhad Perasmian Oleh : Yang Berbahagia Tan Sri Dato’ Seri Nor Mohamed Yakcop Timbalan Pengerusi Khazanah Nasional Berhad …

Baca selanjutnya...

Unity Meet a Resounding Success | New Straits Times (15 Februari 2014)

Baca selanjutnya...

Anniversary Joy on Unity Day | New Straits Times (19 Februari 2014)

Baca selanjutnya...

Larian Perpaduan 2014

Tarikh : 16 Februari 2014 (Ahad) Masa : 7:00 Pagi Tempat : Pusat Kecemerlangan Sukan Westlands, Jalan Padang Victoria, Pulau Pinang Pelepasan Oleh : T.Y.T. Tun Dato’ Seri Utama (Dr) Haji Abdul Rahman bin Haji Abbas; Yang Di-Pertua Negeri Pulau Pinang (D.M.K., S.M.N., D.U.P.N., S.P.D.K., D.P., D.M.P.N., D.J.N.) Y.A. Bhg. Toh Puan Dato’ Seri Utama Hajjah Majimor Bt. Shariff (D.U.P.N) Anjuran : Majlis Perundingan Muhibbah Negeri Pulau …

Baca selanjutnya...

Larian Perpaduan 2013

Tarikh : 24 Februari 2013 Tempat : Pusat Kecemerlangan Sukan Westlands (PKSW), Jalan Padang Victoria, Pulau Pinang Masa : 6:00 Pagi Anjuran : Majlis Perundingan Muhibbah Negeri Pulau Pinang (MPMNPP) Pelepasan Oleh : TYT Tun Dato’ Seri Utama (Dr) Haji Abdul Rahman bin Haji Abbas, Yang Di-Pertua Negeri Pulau Pinang Y. A. Bhg Toh Puan Dato’ Seri Utama Hajjah Majimor binti …

Baca selanjutnya...

Larian Perpaduan 2012

Tarikh : 29 April 2012 Tempat : Pusat Kecemerlangan Sukan Westlands (PKSW), Jalan Padang Victoria, Pulau Pinang Masa : 7:00 Pagi Anjuran : Majlis Perundingan Muhibbah Negeri Pulau Pinang (MPMNPP) Pelepasan Oleh : TYT Tun Dato’ Seri Utama (Dr) Haji Abdul Rahman bin Haji Abbas, Yang Di-Pertua Negeri Pulau Pinang Y. A. Bhg Toh Puan Dato’ Seri Utama Hajjah Majimor binti …

Baca selanjutnya...

Larian Perpaduan 2011

Tarikh : 8 Mei 2011 Tempat : Perkarangan Bangunan Dewan Perniagaan Melayu Pulau Pinang Masa : 7:00 Pagi Anjuran : Majlis Perundingan Muhibbah Negeri Pulau Pinang (MPMNPP) Pelepasan Oleh : TYT Tun Dato’ Seri Utama (Dr) Haji Abdul Rahman bin Haji Abbas, Yang Di-Pertua Negeri Pulau Pinang Y. A. Bhg Toh Puan Dato’ Seri Utama Hajjah Majimor binti Shariff Ucapan Perasmian …

Baca selanjutnya...