[divider]

SURAT KEPADA Y.A.B PERDANA MENTERI MALAYSIA


[divider]

MEMORANDUM (4 Muka Surat)